Propozice

Pořadatel:

Czech Golf Production

Pozvánky:

doporučení , pozvání … a úhrada hracího poplatku

Startovní listina:

na adrese www.czgp.cz, 7/10 od 12.00 hodin

Vypsané kategorie:

0 - 19,9

20 - 36, pro HCP 37 a vyšší je hracím HCP 36

Odpaliště:

.

HCP 0 - 54 muži – žlutá

HCP 0 - 54 ženy – červená

Hrací systém:

Rány s odečtem HCP, do HCP 19,9 /hra na úpravu HCP/

.

Stableford /s limitním HCP 36, hra na úpravu HCP/

.

kategorie NEREZIDENT x REZIDENT

.

.

.

.

Způsob startu a čas:

postupný start z jamky č. 1 od 10.00 hodin

Počet hráčů ve skupině a v turnaji:

.4/40

Hlavní rozhodčí:

ustanoven po dohodě s místním klubem

Obecná pravidla:

Hraje se podle platných Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF a místních pravidel daného hřiště na úpravu hendikepu. Hráči jsou povinni být na startu 10 minut před určeným startovním časem. Při zpoždění do 5 minut od uplynutí startovního času obdrží hráč 2 trestné rány. Při delším opoždění následuje diskvalifikace. Ve dnech soutěže je povoleno trénování na plochách určených soutěžním výborem. Možnost používání optických dalekohledů a laser zaměřovačů pro určení vzdáleností na hřišti (povoleno pouze v souladu s místními pravidly daného hřiště!). Soutěžní výbor si vyhrazuje v případě nutnosti právo na případné doplnění technických ustanovení za účelem dodržení regulérnosti soutěže.