Propozice

Pořadatel: Czech Golf Production
Pozvánky a registrace: pouze pro zvané hráče partnerů "Tour", Registrace, přihlášky: golf@czgp.cz
Dlouhodobé soutěže:  
Celkový vítěz na rány s HCP vyrovnáním uhrané min. tři turnaje s nejlepšími výsledky ze šesti možných turnajů + závěrečný turnaj Finále pro 8 nejlepších hráčů dle pořadí, v pondělí 16/9 Loreta Golf Club Pyšely, kdy se započítává z tohoto turnaje dvojnásobek uhraných ran s odečtem HCP.
Celkový vítěz na Stableford body tři nejlepší výsledky ze šesti turnajů
Týmová soutěž součet 6 výsledků nominovaných dvojic
Pravidla "Tour" pro dlouhodobé soutěže  
Na rány s HCP vyrovnáním 1. nejnižší dosažený výsledek s odečtem HCP
  2. vyšší HCP po skončení Tour
Stableford /netto/ body 1. nejvyžší dosažený výsledek
  2. nižší HCP po skončení Tour
Vypsané kategorie společné: Brutto body HCP +5 - 54
Společná a systém hry. HCP 0 – 19,9 (na rány s vyrovnáním HCP). Při nedohrání se přičte k PARu jamky +6 ran.
Hra na úpravu HCP. HCP 20 – 54 (Stableford, limitní HCP 36 pro hráče HCP 37 - 54)
Odpaliště River&Forest: žlutá - muži /0 - 19,9/
dle výběru hráče žlutá - muži /20 - 54/
  červená - ženy /0 -19,9/
  červená - ženy /20 - 54/
Obecná pravidla:

Hraje se podle platných Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF a místních pravidel daného hřiště na úpravu hendikepu. Oficiální a konečné výsledky (umístění hráčů v turnaji), jsou platné dle sestavení a pořadí na ČGF.

  Hráči jsou povinni být na startu 10 minut před určeným startovním časem.
  Při zpoždění do 5 minut od uplynutí startovního času obdrží hráč 2 trestné rány. Při delším opoždění následuje diskvalifikace.
  Ve dnech soutěže je povoleno trénování na plochách určených soutěžním výborem.
  Možnost používání optických dalekohledů a laser zaměřovačů pro určení vzdáleností je na hřišti povoleno organizátorem!
  Soutěžní výbor si vyhrazuje v případě nutnosti právo na případné doplnění technických ustanovení za účelem dodržení regulérnosti soutěže.