Propozice

Pořadatel: Czech Golf Production
Pozvánky: doporučení , pozvání … a úhrada hracího poplatku
Startovní listina: na adrese www.czechgolfproduction.cz, ve středu 17/10 od 12.00 hodin
   
Vypsané kategorie: 0 - 19,9
  20 - 36, pro HCP 37 a vyšší je hracím HCP 36
   
Odpaliště: .
  HCP 0 - 54 muži - žlutá
  HCP 0 - 54 ženy - červená
Hrací systém: Rány s odečtem HCP, do HCP 19,9 /hra na úpravu HCP/
  Stableford /s limitním HCP 36, hra na úpravu HCP/
  kategorie NEREZIDENT x REZIDENT
Doplňkové soutěže: Longest DRIVE
  Nearest to the PIN
Způsob startu a čas: postupný start z jamky č. 1 od 9:30 hodin
   
Počet hráčů ve skupině a v turnaji: .4/80
   
Hlavní rozhodčí: ustanoven po dohodě s místním klubem
Obecná pravidla: Hraje se podle platných Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF a místních pravidel daného hřiště na úpravu hendikepu. Hráči jsou povinni být na startu 10 minut před určeným startovním časem. Při zpoždění do 5 minut od uplynutí startovního času obdrží hráč 2 trestné rány. Při delším opoždění následuje diskvalifikace. Ve dnech soutěže je povoleno trénování na plochách určených soutěžním výborem. Možnost používání optických dalekohledů a laser zaměřovačů pro určení vzdáleností na hřišti (povoleno pouze v souladu s místními pravidly daného hřiště!). Soutěžní výbor si vyhrazuje v případě nutnosti právo na případné doplnění technických ustanovení za účelem dodržení regulérnosti soutěže.