Propozice

Pořadatel: MAFRA a.s.
Podmínky účasti: 1. pozvánka od MAFRA a.s. a registrace na základě obdržené pozvánky
  2. platný HCP a registrační číslo ČGF
Potvrzení účasti: dle pozvánky
Startovní listina: www.czechgolfproduction.cz, den před turnajem od 12:00 hodin
Hřiště: Golf Resort Black Bridge
Vypsané kategorie:  
Společné HCP 0 - 19,9
  HCP 20 - 36
  HCP 37 - 54
   
Odpaliště: ženy - červená
  muži - žlutá
   
Systém: Stableford /hra na úpravu HCP/
   
Způsob a čas startu: postupný start z jamek 1 a 10, od 9:00 do 11:00 hodin /interval mezi flighty 10 minut/
   
Počet hráčů ve skupině a v turnaji: 4/96
   
Samostatně vložené soutěže: Longest Drive - jamka č. 13 (Muži a Ženy)
  Nearest to the Pin - jamka č. 15 (společný)
  Hole - in - One - jamka č. 15
   
Ceny turnaje: putovní pohár pro absolutního vítěze a ve všech kategoriích hodnotné věcné ceny pro 1. - 5. místo
Absolutní vítěz-ka hráč s nejvyšším počtem "brutto" Stablefordových bodů
Nejlepší žena hráčka s nejvyšším počtem "netto" Stablefordových bodů
   
Hlavní rozhodčí: ustanoven po dohodě s místním klubem
Obecná pravidla: Hraje se podle platných Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF a místních pravidel daného hřiště na úpravu hendikepu.
  Hráči jsou povinni být na startu 10 minut před určeným startovním časem.
  Při zpoždění do 5 minut od uplynutí startovního času obdrží hráč 2 trestné rány. Při delším opoždění následuje diskvalifikace.
  Ve dnech soutěže je povoleno trénování na plochách určených soutěžním výborem.
  Možnost používání optických dalekohledů a laser zaměřovačů organizátorem pro určení vzdáleností na hřišti.
  Soutěžní výbor si vyhrazuje v případě nutnosti právo na případné doplnění technických ustanovení za účelem dodržení regulérnosti soutěže.