Propozice

Pořadatel: Czech Golf Production
Podmínky účasti: pozvánka od Partnera GS a potvrzená účast mailem
   
Startovní listina: uveřejněna na www.czechgolfproduction.cz jeden den před turnajem od 12:00 hodin
   
Potvrzení účasti:

email: info@czechgolfproduction.cz

Startovní časy: postupný start z jamky č. 1 a 10 od 9:00 do 11:00 hodin
   
Kategorie: společné
  HCP 0 - 16
  HCP 16 - 24
  HCP 24 - 36 (vč. do HCP 54)
   
Hrací systém: Stableford "netto body". Hra na úpravu HCP.
   
Odpaliště: Ženy - červená
  Muži - žlutá
   
   
Počet hráčů ve flightu: 4
   
Počet hráčů v turnaji: 150
   
Vložené soutěže: Longest Drive - ženy a muži,  jamka č.17
  Nearest to the Pin - společný, jamka č. 12
   
Obecná pravidla: Hraje se podle platných Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF a místních pravidel daného hřiště na úpravu hendikepu. Hráči jsou povinni být na startu 10 minut před určeným startovním časem. Při zpoždění do 5 minut od uplynutí startovního času obdrží hráč 2 trestné rány. Při delším opoždění následuje diskvalifikace. Ve dnech soutěže je povoleno trénování na plochách určených soutěžním výborem. Soutěžní výbor si vyhrazuje v případě nutnosti právo na případné doplnění technických ustanovení za účelem dodržení regulérnosti soutěže. V souladu s místními pravidly a organizátorem Tour je povoleno používat optické dalekohledy a laserové zaměřovače pro určení vzdáleností na hřišti.