Univerzitní prostředí je stabilní a univerzitní sport propojuje univerzity na úrovni sportovní, ale i vědecko--výzkumné. Univerzitní sport ve studentech pěstuje vztah, sounáležitost a loajalitu k univerzitě. Jedná se o reprezentaci na akademické půdě, která s sebou nese zážitky na celý život

Univerzitní sport je na začátku a spolu s rostoucím systémem mohou “růst” i partneři (vnímání komunitou co by partner sportu, propojení s akademickým světem, zvyšování kreditu budoucího zaměstnavatele)

Sportovní aktivity zvyšují atraktivitu studia pro potenciální studenty (a bourá negativní stigmata sportu obecně)

Golf je organizačně jednoduchým sportem pro vysokoškolské studenty a s větší finanční podporou je očekáván raketový nárůst angažovanosti i sledovanosti

Propojení sportovního a výkonnostního sportu/golfu

Partneři