Propozice

Pořadatel: METALIMEX a.s.
Podmínky účasti: 1. pozvánka od METALIMEX a.s. a registrace na základě obdržené e-pozvánky
                          2. platný HCP a reg. číslo u ČGF
Potvrzení účasti: METALIMEX
Startovní listina: na adrese www.czgp.cz, den před turnajem od 12.00 hodin
 
Hřiště a termín: Albatross Golf Resort, čtvrtek 9. září 2021
 
Vypsané kategorie:
Společná: Muži a Ženy HCP 0 - 18 a HCP 18,1 - 54 (limitní HCP 36 pro hráče HCP 37 - 54)
Systém: Stableford /hra na úpravu HCP/         Odpaliště: ženy - červená, muži - žlutá
 Způsob a čas startu: CANON start, v 10.00 hodin
 Počet hráčů ve skupině a v turnaji: 4/80
 
Samostatně vložené soutěže:
Nearest to the Pin - jamka č.7 Ženy a Muži, Longest Drive - jamka č.10, Ženy a Muži.
 
Ceny turnaje: hodnotné věcné ceny od Wine&Food pro nejlepší tři hráče, na 1.- 3. místě v kategorii.
 
Hlavní rozhodčí:   ustanoven po dohodě s místním klubem
Obecná pravidla: Hraje se podle platných Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF a místních pravidel daného hřiště na úpravu hendikepu. Oficiální a konečné výsledky (umístění hráčů v turnaji), jsou platné dle sestavení a pořadí na ČGF. Hráči jsou povinni být na startu 10 minut před určeným startovním časem. 
Při zpoždění do 5 minut od uplynutí startovního času obdrží hráč 2 trestné rány. Při delším opoždění následuje diskvalifikace.
Ve dnech soutěže je povoleno trénování na plochách určených soutěžním výborem. 
Povoleno organizátorem soutěže používání optických dalekohledů a laser zaměřovačů pro určení vzdáleností na hřišti.
Soutěžní výbor si vyhrazuje v případě nutnosti právo na případné doplnění technických 
ustanovení za účelem dodržení regulérnosti soutěže.