Propozice

Pořadatel: KJUS STORE Praha & CITY GOLF
Podmínky účasti: 1. pozvánka od KJUS STORE a CITY GOLF a registrace na základě obdržené e-pozvánky
                          2. platný HCP a reg. číslo u ČGF
Potvrzení účasti: Czech Golf Production
Startovní listina: na adrese www.czgp.cz, den před turnajem od 12.00 hodin

Startovné na turnaj: á hráč 2.200 Kč, celý flight (4x hráči) 8.000 Kč + DPH /reklama, objednávka, apod.,/
 
Hřiště a termín: Golf Resort Black Bridge, čtvrtek 1. října 2020
 
Vypsané kategorie:
Společná: Muži a Ženy HCP +5 - 9, HCP 9,1 - 18, HCP 18,1 - 27, HCP 27,1 - 36, HCP 37 - 45, HCP 46 - 54
Systém: Stableford /hra na úpravu HCP/         Odpaliště: ženy - červená, muži - žlutá /do HCP 9 odpaliště bílá/
 Způsob a čas startu: CANON start, v 11.00 hodin
 Počet hráčů ve skupině a v turnaji: 4/100
 
Samostatně vložené soutěže:
Nearest to the Pin - jamka č.15 společný, Longest Drive - jamka č.17, Ženy a Muži.
Beat the PRO Jiří Janda, jamka č. 10
Ceny turnaje: hodnotné věcné ceny od KJUS STORE Praha & CITY GOLF pro nejlepší tři hráče, na 1.- 5. místě v kategorii.
 
Hlavní rozhodčí:   ustanoven po dohodě s místním klubem
Obecná pravidla: Hraje se podle platných Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF a místních pravidel daného hřiště na úpravu hendikepu. Oficiální a konečné výsledky (umístění hráčů v turnaji), jsou platné dle sestavení a pořadí na ČGF. Hráči jsou povinni být na startu 10 minut před určeným startovním časem. 
Při zpoždění do 5 minut od uplynutí startovního času obdrží hráč 2 trestné rány. Při delším opoždění následuje diskvalifikace.
Ve dnech soutěže je povoleno trénování na plochách určených soutěžním výborem. 
Povoleno organizátorem soutěže používání optických dalekohledů a laser zaměřovačů pro určení vzdáleností na hřišti.
Soutěžní výbor si vyhrazuje v případě nutnosti právo na případné doplnění technických 
ustanovení za účelem dodržení regulérnosti soutěže.