Informace

Startovné SKI&GOLF částka 4.000,- Kč v této částce je zahrnuto:

6x jízda Špindl, 1x kolo golfu Oaks, kšiltovka KJUS s logem akce á 1000 Kč, krabička 3ks míčů s logem akce á 300 Kč, dárek od innogy, časopis Premium Golf & SKI, občerstvení na golfu před začátkem a po polovině turnaje, míče na DR,  ... 

Číslo účtu Raiffeisen Bank 708205001/5500, částka 4.000 Kč
Variabilní číslo - domovské registrační číslo ČGF
Do poznámky uveďte vaše: Jméno a Příjmení
Přihlášky a platba startovného ideálně do 31. 3. 2024, vaše registrace bez platby je NEPLATNÁ!

Opožděné přihlášení po termínu, v období 1. – 4. 4. je možné, ale za zvýšené startovné 4.300 Kč

V případě, že účastník zruší svoji registraci po 26. březnu, bude mu odečten poplatek ve výši 1500 Kč z celkového startovného. Vrácení hracího poplatku po termínu 31. března není možné. Toto se vztahuje i na situaci, kdy organizátor soutěže musí přerušit soutěž vzhledem k nepředvídatelným událostem, počasí, apod.

Zúčastnit se může pouze ten, kdo je občanem ČR a nebo cizinec dlouhodobě pracující v ČR s povolením k trvalému pobytu a má registrační číslo u ČGF.  

Pojištění je plně v kompetenci účastníků turnaje a účastník touto registrací přes internet stvrzuje, že má zajištěné řádné a platné zdravotní a úrazové pojištění po dobu trvání celého konání turnaje a lyžařského závodu (včetně tréninkových kol). Svoji dobrovolnou registrací na webu organizátora účastník-závodník v den konání akce potvrzuje, že závodí na vlastní nebezpečí a souhlasí s podmínkami soutěže organizátora.

Otevřené Mistrovství ČR v kombinaci SKI&GOLF, vypsané kategorie - společné profesionálové a amatéři, maximální kapacita účastníků 90 hráčů.

WOMEN jedna společná věková kategorie

MEN MASTER II. ročník 1958 a starší /věk 66 a starší/

MEN MASTER I. ročník 1974 - 1959 /věk 50 - 65/

MID ročník 1989 – 1975 /věk 35 – 49/

MAIN ročník 2005 – 1990 /věk 19 – 34/

JUNIOR ročník 2006 a mladší /věk 18 a mladší/

Doplňkové kategorie, oceněni pouze Vítězové:

Women Master 41+

Soutěž Týmu / Dvojice

Promotér si vyhrazuje právo spojit kat. Junior a Main, v případě minimálního počtu 3 závodníků v kategorii.

CELKOVÉ SKÓRE je počítáno ze dvou výsledků (1x lyžařské kolo, 1x golfové kolo)

Skóre 1 - výsledek lyžařského závodu (1. den), Skóre 2 - výsledek golfového turnaje  (2. den) hra na rány Brutto. Započítává se čas dokončení obřího slalomového závodu (přibližně 36 vteřin), který je vynásoben 2 a připočítán k brutto golfovému skóre (18 jamek).

SKI: čas lyžařského závodu účastníků je vynásoben koeficientem 2 a následně připočten ke skóre jednokolového golfového turnaje. V případě, že účastník nedokončí lyžařský závod, získává možnost znovu startovat na konci kompletního startovního pole opět dle startovních čísel a bude mu připočtena 1 vteřina k jeho dosaženému času. Pokud účastník nedokončí závod ani v opravné jízdě, obdrží celkový čas 60 vteřin, organitźátor má právo změnit tento čas, tzn. zvýšit či snížit, dle délky slalomu, po skončení lyžařského závodu. Každý účastník je povinen mít v lyžařském závodě na hlavě zapnutou lyžařskou helmu!

Startovní čísla pro lyžařský závod: začíná nejstarší účastník, pak Junioři do věku 15 let, následují kategorie Master II., Women, Master I., Mid, Main, Junior (od 15 let výše). V každé samotné kategorii vždy začínají první tři závodníci z loňského ročníku a další čísla následují dle roku narození závodníka. 

Startovní listina pro golfový turnaj bude vypsána na základě dosaženého výsledku v lyžařské části po kategoriích a bude vyvěšena a zaslána mailem účastníkům, v pátek od 17:00 hodin.

GOLF: postupný start z jamky č. 1 a č. 10, od 9:00 do 10:40 hodin

Odpaliště: Muži – stříbrná, třetí odpaliště, Ženy - první odpaliště

Počet hráčů ve flightu 4, časový interval 10 minut

Hra na rány brutto /bez vyrovnání/ 1x18 jamek, úprava HCP NE, nedohráná jamka = přičte se +6 ran k PARu

V případě shodného výsledku dvou a více závodníků, rozhoduje lepší čas v lyžařské soutěži a následně pak skóre dosažené v golfovém turnaji. V případě, absolutní rovnosti součtu celkového výsledku, o vítězi rozhodne PLAY OFF na 18 jamce.

Hodnocení soutěže a ceny: Absolutní a celkový vítěz obdrží cenu v hodnotě 10.000 Kč., umístění na 1. – 3. místě v každé věkové kategorii, získají originální poháry a věcné ceny. Vítěz-MEN a Vítězka-WOMEN se stávají automaticky Mistry ČR SKI&GOLF pro rok 2024. Všichni vítězové budou oceněni na slavnostním předávání cen po skončení golfového turnaje ve všech věkových kategorií.

Vítězové v jednotlivých věkových kategoriích innogy SKI&GOLF Czech Championship 2024, budou mít možnost reprezentovat Českou republiku na SKI&GOLF WORLD CHAMPIONSHIP v Rakousku, Zell am See - Kaprun v termínu 8. - 11. 5. 2024 a bude jim uhrazeno startovné spojené pouze s jejich osobní účastí, v hodnotě 200 Euro za osobu. Nejlepší WOMAN a MAN budou mít hrazené plné startovné v hodnotě 390 Euro, taktéž při jejich osobní účasti.

Kategorie MASTER I. a II. výsledky se počítají dohromady a do Rakouska jede pouze jeden z nich. V případě nevyužití účasti jakéhokoli vítěze v katgorii, cena propadá zpět organizátorovi. V případě menší účasti na českém mistrovství do počtu 60 závodníků = organizátor startovné v Rakousku hradí pouze nejlepší WOMAN a MAN. Doprava, ubytování a stravování do Rakouska vlastní.