Propozice

Otevřené Mistrovství ČR, kategorie společné Profesionálové a Amatéři (max. HCP 24)

WOMEN jedna společná věková kategorie

MEN MASTER II. ročník 1962 a starší /věk 61 a starší/

MEN MASTER I. ročník 1972 - 1963 /věk 51 -60/

MID ročník 1982 – 1973 /věk 41 – 50/

MAIN ročník 2001 – 1983 /věk 22 – 40/

JUNIOR ročník 2002 a mladší /věk 21 a mladší/

Promotér si vyhrazuje právo spojit kat. Junior a Main, v případě minimálního počtu 6 závodníků v kategorii.

SKÓRE je počítáno ze dvou výsledků (1x lyžařské kolo, 1x golfové kolo)

Započítává se čas dokončení obřího slalomového závodu (přibližně 36 vteřin), který je vynásoben 2 a připočítán k brutto golfovému skóre (18 jamek).

Výsledek lyžařského závodu - 1. den, ve vteřinách násoben 2 /skóre 1/

Brutto výsledek golfového turnaje - 2. den, hra na rány /skóre 2/

Pojištění je plně v kompetenci účastníků turnaje a účastník touto registrací přes internet stvrzuje, že má zajištěné řádné a platné zdravotní a úrazové pojištění po dobu trvání celého konání turnaje a lyžařského závodu (včetně tréninkových kol). Svoji dobrovolnou registrací na webu organizátora účastník-závodník v den konání akce potvrzuje, že závodí na vlastní nebezpečí a souhlasí s podmínkami soutěže organizátora.

GOLF: postupný start z jamek č.1 a č.10, od 9:00 do 10:30 hodin

Odpaliště: Muži – žlutá, Ženy - červená

Počet hráčů ve flightu: 4, časový interval 10 minut

max. počet hráčů v turnaji 120 hráčů!

Hra na rány brutto /bez vyrovnání/ 1x18 jamek, úprava HCP NE, max. HCP 24

V případě nedohrání jamky, lze připočíst k PARu jamky +6 ran.

Hraje se podle platných Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF a místních pravidel daného hřiště na neúpravu hendikepu.
Hráči jsou povinni být na startu 10 minut před určeným startovním časem. 
Při zpoždění do 5 minut od uplynutí startovního času obdrží hráč 2 trestné rány. 
Při delším opoždění následuje diskvalifikace. 
Ve dnech soutěže je povoleno trénování na plochách určených soutěžním výborem. 
Možnost používání optických dalekohledů a laser zaměřovačů pro určení vzdáleností na hřišti během turnaje je povoleno.
Soutěžní výbor si vyhrazuje v případě nutnosti právo na případné doplnění technických ustanovení za účelem dodržení regulérnosti soutěže.