Informace

Startovné SKI&GOLF částka 3.700,- Kč v této částce je zahrnuto:

6x jízda Špindl, 1x golf, startovní dres-číslo, kšiltovka KJUS s logem akce á 1000 Kč, krabička 3ks míčů s logem akce á 300 Kč, Golfers´ CBD, dárek od innogy, časopis Premium Golf a SKI, občerstvení ve Sv. Petru a na golfu před začátkem a po polovině turnaje, míče na DR 1 žeton,  ... 

Číslo účtu Raiffeisen Bank 708205001/5500, částka 3.700 Kč
Variabilní číslo - domovské registrační číslo ČGF.
Do poznámky uveďte vaše: Jméno a Příjmení.
Uzávěrka přihlášek a platba startovného do 16. 3. 2022, jinak Vaše registrace bude NEPLATNÁ!

Účastníci, kteří se přihlásí včas a uhradí startovné do 16/3 budou mít zvýhodněný startovní čas v lyžařské části a pojedou v tzv. první vlně dle kategorií.

Ostatní závodníci, kteří se dohlásí až po termínu 16/3, pojedou v tzv. druhé vlně s vyššími startovními čísly dle kategorií. Rozhodujícím faktorem k přijetí účastníka, je konečné datum úhrady na účet organizátora.

Ubytování ve Špindlerově Mlýně, partnerský Hotel Olympie ve Sv. Petru, cena za osobu 750 Kč vč. snídaně, platba na místě v hotovosti. https://olympie.cz/cs

Otevřené Mistrovství ČR, kategorie společné Profesionálové a Amatéři

WOMEN jedna společná věková kategorie

MEN MASTER II. ročník 1961 a starší /věk 61 a starší/

MEN MASTER I. ročník 1971 - 1962 /věk 51 -60/

MID ročník 1981 – 1972 /věk 41 – 50/

MAIN ročník 2000 – 1982 /věk 22 – 40/

JUNIOR ročník 2001 a mladší /věk 21 a mladší/

Doplňkové kategorie, oceněni pouze Vítězové:

Women Master 41+

Soutěž Týmu / Dvojice

Organizátor si vyhrazuje právo změnit kategorie dle počtu došlých přihlášek.

SKÓRE je počítáno ze dvou výsledků (1x lyžařské kolo, 1x golfové kolo)

Započítává se čas dokončení obřího slalomového závodu (přibližně 36 vteřin), který je vynásoben 2 a připočítán k brutto golfovému skóre (18 jamek).

Výsledek lyžařského závodu - 1. den, ve vteřinách násoben 2 /skóre 1/

Brutto výsledek golfového turnaje - 2. den, hra na rány /skóre 2/

SKI: čas lyžařského závodu účastníků je vynásoben koeficientem 2 a následně připočten ke skóre jednokolového golfového turnaje. V případě, že účastník nedokončí lyžařský závod, získává možnost znovu startovat na konci kompletního startovního pole opět dle startovních čísel a budou mu připočtena 1 vteřinu k jeho dosaženému času. Pokud účastník nedokončí závod ani v opravné jízdě, obdrží celkový čas 60 vteřin, organitźátor má právo změnit tento čas, tzn. zvýšit či snížit, dle délky slalomu, po skončení lyžařského závodu. Startovní čísla pro lyžařský závod: první polovina startovního pole v kategorii dle loňských celkových výsledků a druhá polovina bude losována + nováčci. Startovní časy pro golfový turnaj budou dle celkového pořadí z lyžařského závodu. Women začínají obří slalom a následují kategorie Master II. a I., Junior, Mid, Main. Každý účastník je povinen mít v lyžařském závodě na hlavě zapnutou lyžařskou helmu! V případě shodného výsledku dvou a více závodníků, rozhoduje lepší čas v lyžařské soutěži a následně pak skóre dosažené v golfovém turnaji.

Startovní listina na golfový turnaj bude k dispozici po lyžařském závodě v sobotu, cca od 17:00 hodin.

V případě, absolutní rovnosti součtu celkového výsledku, o vítězi rozhodne PLAY OFF na jamce č. 18.

Doporučený den odevzdání přihlášek je 16. března 2022. V případě, že účastník zruší svoji registraci po dni určeném pro odevzdání přihlášek tj. konečné datum přihlášek 25/3/2022, tzn. při zrušení účasti po tomto termínu, bude odečten poplatek ve výši 1000 Kč z celkového startovného. Vrácení hracího poplatku po termínu 1. dubna není možné. Toto se vztahuje i na situaci, kdy organizátor soutěže musí přerušit soutěž vzhledem k nepředvídaným událostem.

Zúčastnit se může pouze ten, kdo je občanem ČR a nebo cizinec dlouhodobě pracující v ČR s povolením k trvalému pobytu a má registrační číslo u ČGF.   

Pojištění je plně v kompetenci účastníků turnaje a účastník touto registrací přes internet stvrzuje, že má zajištěné řádné a platné zdravotní a úrazové pojištění po dobu trvání celého konání turnaje a lyžařského závodu (včetně tréninkových kol). Svoji dobrovolnou registrací na webu organizátora účastník-závodník v den konání akce potvrzuje, že závodí na vlastní nebezpečí a souhlasí s podmínkami soutěže organizátora.

GOLF: postupný start z jamky č. 1 a č. 10, od 9:00 do 10:30 hodin

Odpaliště: Muži – žlutá, Ženy - červená

Počet hráčů ve flightu: 4, časový interval 10 minut

max. počet hráčů v turnaji 120 hráčů!!

Hra na rány brutto /bez vyrovnání/ 1x18 jamek, úprava HCP NE, max. HCP 24

Hodnocení soutěže a ceny: Absolutní Vítěz - Winner, 1. – 3. místo každá věková kategorie SKI&GOLF (vždy se počítá nejnižší počet získaných bodů z lyží a golfu). Absolutní Vítěz a Vítězka SKI&GOLF se stávají automaticky Mistry ČR pro rok 2022.Originální poháry a věcné ceny od partnerů akce. Celkový Vítěz obdrží závodní lyže značky KÄSTLE v hodnotě 40.000 Kč.

Celkoví vítězové budou oceněni na slavnostním předávání cen po odehrání celého golfového turnaje a všech kategoriích.

Vítězové v jednotlivých věkových kategoriích innogy SKI&GOLF Czech Championship 2022 budou mít právo reprezentovat Českou republiku na Mistrovství světa SKI&GOLF v Rakousku, Zell am See - Kaprun v termínu 25. - 28. 5. 2022. Vítězové budou mít hrazeny náklady spojené s účastí na MS SKI&GOLF 2022, v celkové hodnotě 390 Euro za osobu ...ale pouze v případě osobní účasti samotného vítěze z každé kategorie. MASTER I. a II. se výsledky počítají dohromady a do Rakouska jede pouze jeden. V případě nevyužití účasti jakéhokoli vítěze, cena propadá zpět organizátorovi. Doprava vlastní.

Hraje se podle platných Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF a místních pravidel daného hřiště na neúpravu hendikepu.
Hráči jsou povinni být na startu 10 minut před určeným startovním časem. 
Při zpoždění do 5 minut od uplynutí startovního času obdrží hráč 2 trestné rány. 
Při delším opoždění následuje diskvalifikace. 
Ve dnech soutěže je povoleno trénování na plochách určených soutěžním výborem. 
Možnost používání optických dalekohledů a laser zaměřovačů pro určení vzdáleností na hřišti během turnaje je povoleno.
Soutěžní výbor si vyhrazuje v případě nutnosti právo na případné doplnění technických ustanovení za účelem dodržení regulérnosti soutěže.