Propozice

Otevřené Mistrovství ČR, kategorie společné Profesionálové a Amatéři (max. HCP 24)

WOMEN jedna společná věková kategorie

MEN MASTER II. ročník 1961 a starší /věk 61 a starší/

MEN MASTER I. ročník 1971 - 1962 /věk 51 -60/

MID ročník 1981 – 1972 /věk 41 – 50/

MAIN ročník 2000 – 1982 /věk 22 – 40/

JUNIOR ročník 2001 a mladší /věk 21 a mladší/

Organizátor si vyhrazuje právo změnit kategorie dle počtu došlých přihlášek.

SKÓRE je počítáno ze dvou výsledků (1x lyžařské kolo, 1x golfové kolo)

Započítává se čas dokončení obřího slalomového závodu (přibližně 36 vteřin), který je vynásoben 2 a připočítán k brutto golfovému skóre (18 jamek).

Výsledek lyžařského závodu - 1. den, ve vteřinách násoben 2 /skóre 1/

Brutto výsledek golfového turnaje - 2. den, hra na rány /skóre 2/

Pojištění je plně v kompetenci účastníků turnaje a účastník touto registrací přes internet stvrzuje, že má zajištěné řádné a platné zdravotní a úrazové pojištění po dobu trvání celého konání turnaje a lyžařského závodu (včetně tréninkových kol). Svoji dobrovolnou registrací na webu organizátora účastník-závodník v den konání akce potvrzuje, že závodí na vlastní nebezpečí a souhlasí s podmínkami soutěže organizátora.

GOLF: postupný start z jamek č.1 a č.10, od 9:00 do 10:30 hodin

Odpaliště: Muži – žlutá, Ženy - červená

Počet hráčů ve flightu: 4, časový interval 10 minut

max. počet hráčů v turnaji 120 hráčů!

Hra na rány brutto /bez vyrovnání/ 1x18 jamek, úprava HCP NE, max. HCP 24

V případě nedohrání jamky, lze připočíst k PARu jamky +6 ran.

Hraje se podle platných Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF a místních pravidel daného hřiště na neúpravu hendikepu.
Hráči jsou povinni být na startu 10 minut před určeným startovním časem. 
Při zpoždění do 5 minut od uplynutí startovního času obdrží hráč 2 trestné rány. 
Při delším opoždění následuje diskvalifikace. 
Ve dnech soutěže je povoleno trénování na plochách určených soutěžním výborem. 
Možnost používání optických dalekohledů a laser zaměřovačů pro určení vzdáleností na hřišti během turnaje je povoleno.
Soutěžní výbor si vyhrazuje v případě nutnosti právo na případné doplnění technických ustanovení za účelem dodržení regulérnosti soutěže.