Propozice

Pořadatel: Czech Golf Production

Podmínky účasti: 1. vytvoření firemního týmu 2. platný HCP

Potvrzení účasti: golf@czgp.cz

Startovní listina: na adrese www.czgp.cz den před turnajem od 12:00 hodin

Místo a datum: Golf Resort Karlštejn, čtvrtek 6. června

Vypsané kategorie: společná HCP +3 - 54, hráči s HCP 24,1 - 54 budou mít přidělen HCP 18

Odpaliště: ženy - červená, muži - žlutá

Systém týmové soutěže: celkem 4 hráči z jednoho týmu / firmy rozdělené na dvě dvojice

Z každé dvojice jedné firmy se vždy počítá nejlepší skóre zahrané na jamce v podobě Stableford Netto bodů s 3/4 HCP vyrovnáním. Muži a Ženy mají stanovený přidělený limitní HCP 18. Systém hry je zajištěn na serveru ČGF. Hra bez úpravy HCP.

Způsob a čas startu: postupný start z jamky č. 1, od 9:00 do 10:40 hodin /interval mezi flighty 10 minut/

Počet hráčů ve skupině a v turnaji: 4

Samostatně vložené soutěže: Longest Drive - jamka č.17 společný, Nearest to Pin - jamka č.12 společný

Ceny turnaje: putovní pohár pro vítězný tým

Hlavní rozhodčí: ustanoven po dohodě s místním klubem GRK. a věcné ceny pro 1 .- 3 . místo

Obecná pravidla: Hraje se podle platných Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF a místních pravidel daného hřiště na úpravu hendikepu. Oficiální a konečné výsledky (umístění hráčů v turnaji), jsou platné dle sestavení a pořadí na ČGF. Hráči jsou povinni být na startu 10 minut před určeným startovním časem. Při zpoždění do 5 minut od uplynutí startovního času obdrží hráč 2 trestné rány. Při delším opoždění následuje diskvalifikace. Ve dnech soutěže je povoleno trénování na plochách určených soutěžním výborem. Možnost používání optických dalekohledů a laser zaměřovačů pro určení vzdáleností na hřišti je povoleno organizátorem soutěže! Soutěžní výbor si vyhrazuje v případě nutnosti právo na případné doplnění technických ustanovení za účelem dodržení regulérnosti soutěže.