Propozice

Pořadatel: Czech Golf Production
Pozvánky a registrace: pouze pro 8 nejlepších hráčů "Tour", Registrace, přihlášky: golf@czgp.cz
Dlouhodobé soutěže:  
Celkový vítěz na rány s HCP vyrovnáním uhrané min. tři turnaje s nejlepšími výsledky ze šesti možných turnajů + závěrečný turnaj Finále pro 8 nejlepších hráčů dle pořadí, v pondělí 20/9 Loreta Golf Club Pyšely, kdy se započítává z tohoto turnaje dvojnásobek uhraných ran.
   
   
Pravidla "Tour" pro dlouhodobé soutěže  
Na rány s HCP vyrovnáním 1. nejnižší dosažený výsledek s odečtem HCP
  2. vyšší HCP po skončení Tour
   
   
Vypsané kategorie společné:  
Společná a systém hry. HCP 0 – 19,9 (na rány s vyrovnáním HCP)
   
Odpaliště: bílá - muži /0 - 19,9/
   
  modrá - ženy /0 -19,9/
   
Obecná pravidla:

Hraje se podle platných Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF a místních pravidel daného hřiště na úpravu hendikepu. Oficiální a konečné výsledky (umístění hráčů v turnaji), jsou platné dle sestavení a pořadí na ČGF.

  Hráči jsou povinni být na startu 10 minut před určeným startovním časem.
  Při zpoždění do 5 minut od uplynutí startovního času obdrží hráč 2 trestné rány. Při delším opoždění následuje diskvalifikace.
  Ve dnech soutěže je povoleno trénování na plochách určených soutěžním výborem.
  Možnost používání optických dalekohledů a laser zaměřovačů pro určení vzdáleností je na hřišti povoleno organizátorem!
  Soutěžní výbor si vyhrazuje v případě nutnosti právo na případné doplnění technických ustanovení za účelem dodržení regulérnosti soutěže.